"Prijatelj na dlanu" Udruženje Građana

Tatjana Knežević

, potpredsednica

Biznis u fazi inkubacije

Lokacija: 

Opis

Zapošljavanje, edukacija i obrazovanje teže zapošljive grupacije građana:
osobe sa invaliditetom,
romska populacija,
samohrani roditelji,
žrtve porodičnog nasilja.

Osnaživanje ženskog preduzetništva.

Promovisanje ciljeva socijaldemokratije.

Obuka gerontodomaćica i njihovo zapošljavanje.

Briga o starim licima u kućnoj varijanti.

Kancelarija za pomoć preduzetnicima sa socijalnim preduzećima i njihovo umrežavanje i promocija istih.