Naslovna fotografija

“Oboji svoj život”-ART TERAPIJA

Branislava i Ana

Registrovan biznis

Lokacija: 

Novi Sad, 

Opis

“Oboji svoj život” je metod crtanja fraktala, vrsta art terapije koja pomaže ljudima da kroz crtanje
fraktala žive u sada, postignu bolji fokus, uče se strpljenju. Crtanjem i bojenjem fraktala
postajemo samouvereniji, produktivniji. Pojačavamo intuiciju, kreativnost i otvaramo se za sve
što treba da dođe kako bi živeli lepši i ispunjeniji život.
Boje su jako važne jer one direktno deluju na energiju čoveka i izborom odgovarajućih boja u
terapijskom procesu moguće je otkloniti blokade koje sprečavaju slobodan protok energije u
organizmu i životu. Tako se i za procese lečenja mogu koristiti boje, što je i Tanzilija Polujahtova
primenila u metodi crtanja korekcijskih fraktala, po čijoj metodi i učenju je osmišljen program
“Oboji svoj život”.
Kada crtamo korekcijske fraktale, koristimo terapeutske kombinacije boja i to nam pomaže da
dođemo do promene unutrašnjeg stanja, poboljšamo zdravlje i kvalitet života u celini.
Boje koje preovladavaju u fraktalnom crtežu (dijagnostičkom) su boje koje preovladavaju i u auri
autora. One govore o njegovim određenim karakternim osobinama, emocionalnom i fizičkom
stanju.
“Oboji svoj život” nudi:
-Terapijsko crtanje korekcijskih fraktala koje se može raditi individualno ili u grupi, uglavnom on-
line. Kroz ovu terapiju dobijate alate za ceo život i možete ih koristiti na sebi po potrebi.
-Timsko crtanje ili team building koji je interesantan poslodavcima, pravnim licima i
korporacijama u cilju osnaživanja produktivnosti i povezivanja zaposlenih.
Obuka za art terapeuta.