Jelena Stanimirović: Kako preživeti VTO – podrška mentalnom zdravlju parova

Životni planovi većine ljudi podrazumevaju decu, jer roditeljstvo predstavlja jednu od najvažnijih potreba i ciljeva odraslog doba.

Dešava se da određeni broj parova iz raznih razloga ne može prirodno i jednostavno da dođe do potomstva, suočiće se ili se trenutno suočava sa problemom začeća.

Situacija koja podrazumeva suočavanje sa dijagnozom neplodnosti može, u najmanju ruku, iznenaditi osobu, dovodeći u pitanje njena očekivanja i životne planove, što najčešće izaziva osećanja bespomoćnosti, krivice i doživljaj nedostatka kontrole nad sopstvenim životom.

Problem sa plodnošću predstavlja veliki izazov za par. Svoju borbu sa neplodnošću većina opisuje kao veoma stresnu, i u medicinskom i u psihološkom pogledu. Javlja čitav spektar negativnih emocija – ljutnja, tuga, bespomoćnost, krivica.

Problem sa začećem vremenom postaje centralni deo identiteta osobe, kroz koji se prelamaju svi ostali aspekti odgovora na pitanje:
– Ko sam ja?
– Zašto se ovo baš meni/nama dešava?
– Čime sam skrivila da ovako prolazim?…

Većina ljudi u stanju je da se nosi sa problemom neplodnosti, međutim, kod određenog broja ljudi dugotrajno prisustvo negativnih emocija i različitih vrsta osujećenja, prerasta u psihološki problem koji bitno utiče na osećaj blagostanje i kvalitet života. Samim tim, sve učestalija pojava problema sa začećem u reproduktivnom periodu života, postaje jedna od vodećih tema osoba koje se obraćaju za psihološku podršku.

Poslednjih decenija razvijene su, proverene i usavršene brojni načini kako bi se podržali i osnažili parovi koji prolaze kroz proces neplodnosti ili proces VTO, ne samo medicinski već i mentalno, kroz različite grupe podrške ili individualni rad sa psiholozima, psihoterapeutima.

Na samom vebinaru smo se bavili temama kao što su:
– Značaj podrške od strane partnera
– Kako se psihički pripremiti za proces VTO
– Emocionalne reakcije na neplodnost
– Razlike u emocionalnim reakcijama između muškaraca i žena
– Identitet i samopoštovanje osoba sa problemom neplodnosti
– Neplodnost i kvalitet života
– Partnerski odnosi i podrška partnera

– Promene koje se dešavaju u različitim aspektima partnerskog odnosa
– Iskustvo neplodnosti: kako ga vide muškarci, a kako žene?

Snimak webinara možete pogledati na našem YouTube kanalu, od 26.3.2024.

Autorka, naša osnaŽena: Jelena Stanimirović

Hvala.

Više o narednim događajima na stranici Događaji.

Ili se prijavite na naš newsletter ovde.