Startup Akademija OsnaŽene

Dobrodošli na Startup Akademiju Osnažene, inovativnu obuku koja će vam pomoći da pređete put
od ideje do uspešnog preduzeća. Program je podeljen u tri meseca intenzivnog učenja, svaki
fokusiran na ključne aspekte pokretanja i vođenja sopstvenog biznisa.

Osnazene edukacije 00007

Prvi Mesec:

Modul I Početna tačka za upoznavanje sa preduzetništvom

Teorijska nastava: O preduzetništvu uopšte (definicije, statistički podaci..),

 1. Od ideje do biznisa, izvori preduzetničkih ideja
 2. Identifikacija osobina uspešnih preduzetnika
 3. Vizija, misija, motivacija, osobine preduzetnika, mentalne slike
 4. Analiza i vrednovanje poslovnih ideja
  Praktična nastava – 2 sata vežbe – razrada ideje polaznika

Modul II Pravni koncept osnivanja biznisa

 1. Teorijska obuka – Zakonski okvir
 2. Definisanje oblika organizovanja malog biznisa (preduzetniĉka radnja, doo, I sl.)
 3. Osnivanje preduzetničke radnje, opšti uslovi, registracija
 4. Osnivanje pravnog lica, opšti uslovi, registracija
 5. Izvori finansiranja Startup biznisa i Institucionalna podrška sektoru MSPP u Srbiji
 6. Pregled dostupnih izvora finansiranja – interni, eksterni (zajmovi, bankarski
  krediti, lizing, krediti, subvencije državnih institucija..)
 7. Institucije koje podržavaju MSPP u Srbiji (materijalna i nematerijalna podrška)

Modul III Teorijska nastava: Zašto pišemo Biznis plan?

 1. Rezime biznis plana
 2. Cilj i metodologija izrade
 3. Opis projekta i svrha investiranja
 4. Analiza sposobnosti i mogućnosti investitora
 5. Analiza tržišta
 6. Tehniĉko-tehnološke osnove
 7. Analiza lokacije
 8. Strateška analiza
 9. Finansijski plan

Modul IV Porezi i doprinosi – Osnove finansijske pismenosti

 1. Teorijska nastava: Uvodni deo i zakonska regulativa
 2. Porez na dodatu vrednost
 3. Porez na dobit
 4. Porez na prihode od samostalne delatnosti
 5. Porez na imovinu, porez na nasledje i poklon i porez na prenos apsolutnih prava
 6. Isplata liĉnih primanja.

MODUL V – Menadžment mikro i malih preduzeća.

 1. Osnove operativnog i strategijskog menadžmenta.
 2. Definisanje poslovnih CILJEVA
 3. Kako napraviti prodajnu strategiju
 4. Kroz veliki broj konkretnih primera cilj je predstaviti
 5. proces prodaje.
 6. PRODAJA – kako prodati svoj proizvod ili uslugu
 7. 5 koraka prodajnog procesa
  Praktična nastava – 2 sata vežbe – razrada ideje polaznika

Modul VI Marketing – online i offline

 1. Teorijska nastava:Pojam i značaj marketinga u savremenim uslovima poslovanja
 2. Brendiranje poslovanja
 3. Savremene tehnike marketinga
 4. Umrežavanje Vežbe 2 sata – Izrada online i off line marketing plana

Modul VII Upravljanje vremenom –time management u malom biznisu

 1. Razvoj motivacije kao ključnog pokretača uspeha
 2. Veština upravljanja vremenom u malom biznisu
 3. kreiranje akcionog plana
  Praktična nastava – 2 sata vežbe – razrada Time i Money managemen
  Modul VIII Primeri BIZNIS modela
 4. TIMSKI RAD
 5. DRUŠTVENO ODGOVORNO LIDERSTVO
  Praktična nastava – 2 sata vežbe
  MODUL IX Prezentacija Biznis Planova
 6. Veštine prezentacije biznis planova
 7. Važnost mentorskih odnosa u preduzetništvu
 8. Lični razvoj i kontinuirano učenje

Predavači

Kompletan program dizajniran je od strane dr Indire Popadić poslovnog konsultant i mentora I
garantuje najviši nivo kvaliteta. Naš tim predavača sastoji se od iskusnih preduzetnika, stručnjaka iz
industrije i mentor. Očekujte interaktivne predavanje, studije slučaja i radionice koje će vam
omogućiti da primenite teorijsko znanje u praksi.
Započnite svoje putovanje ka preduzetničkom uspehu s nama na Startup Akademiji OsnaŽENE.

Prijavite se sada i transformišite svoju ideju u stvarnost!

Prijava na edukacije

Prijava