Start up Akademija

25.03.2023.

“OsnaŽena, ona može sve” opravdala je sva očekivanja.

Uspeli smo da edukujemo 300 žena iz 10 gradova AP Vojvodine iz oblasti preduzetništva i menadžmenta malih i srednjih preduzeća, a sve sa ciljem osnaživanja žena da pokrenu svoj biznis.

Rezultati su pokazali da 75% žena već ima svoj biznis koji je na nivou hobija ili se nalazi u tzv “sivoj” zoni poslovanja.

Startup Akademija ih je edukovala i ohrabrila da se registruju i predstave sebe i svoj proizvod ili uslugu na tržište.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez Sekretarijata za privredu i turizam na čelu sa dr Nenad Ivanišević, pokroviteljima Startup Akademije.

Hvala pokroviteljima, mom timu, hvala svim ženama.