Edukacija: VIDEO SADRŽAJ U MARKETINGU U 2024-OJ

3.000 RSD

Kategorija:

Video sadržaj beleži značajan porast i predstavlja dominantan oblik online sadržaja. Potrošači sve više preferiraju video sadržaj u odnosu na tekst ili fotografiju.