1000008833

VS Design

Sanja Vecko

Biznis u fazi inkubacije

Lokacija: 

Opis

Marketinške usluge na društvenim mrežama.
Obrada video zapisa.
Fotografisanje i obrada fotografija.