"Salatica"

Tanja Klašnić

Biznis u fazi inkubacije

Lokacija: 

Opis

Naša misija je promocija i proizvodnja „super“ hrane bogate nutrijentima. Ako želite salatu tokom cele godine, bolje zdravlje i vitalnost, naš cilj je da vam to i omogućimo.