Scrummunication renata schmidt naslovna

SCRUMMUNICATION.COM

Renata Šmit

Biznis u fazi inkubacije

Lokacija: 

Opis

Agencija se bavi pružanjem usluga obuke zaposlenih koje su prilagođene potrebama organizacija.

Radimo sa menadžmentom i drugim relevantnim akterima kako bismo razumeli kontekst organizacije i pružili stručne savete i smernice.

Koristimo različite metode obuke, uključujući interaktivne radionice, trening sesije, simulacije i online kurseve, prilagođene potrebama naših klijenata.

Kroz ove programe, osnažujemo zaposlene i razvijamo ključne veštine koje su neophodne za postizanje uspeha u njihovim ulogama.

Kao konsultantska agencija za obuku zaposlenih, pružamo i stručnu podršku menadžmentu u vezi sa razvojem strategija za obuku, identifikacijom talenata i unapređenjem liderstva. Naš cilj je da pomognemo organizacijama da stvore kulturu učenja i razvoja koja podržava njihov rast i uspeh.

Nastojimo da postanemo pouzdan partner u unapređenju ljudskog kapitala i postizanju uspeha organizacija.