Edukor bobana mijatović (1)

EDUKOR

Bobana Mijatović

Registrovan biznis

Delatnost: Virtuelni Asistent

Lokacija: 

Opis

Pomažem edukatorima i mentorima da sistematizuju svoje programe i rad sa klijentima i polaznicima.
Zajedno definišemo i postavljamo procedure na početku rada, kako bi njihovo poslovanje nesmetano raslo i kako bi mogli da ostvare željene rezultate.

🔳 Virtuelna podrška za edukatore i mentore
🔳 Organizacija i plasiranje online programa
🔳 Edukacija za preduzetnika: Sistemi, procedure i organizacija poslovanja
🔳 Tehnička edukacija zaposlenih
🔳 Sistematizacija posla
🔳 Sistem operativnih procedura
🔳 Automatizacija