Inbound4150731326992610242

JD baloncici

Jelena Kovačević

Biznis u fazi inkubacije

Delatnost: Izrada dekoracija

Lokacija: 

Opis

Bavim se izradom dekoracija, personalizovanih poklona i satenskih ruža