Dika

Bojana Vukašinović

Biznis u fazi inkubacije

Lokacija: 

Opis

“ Suve šljive sa naše njive!“
Sušenje šljive i ostalog voća i povrća.

Proizvodnja rakije.