Jadranka maletin

Digital lab

Jadranka Maletin

Registrovan biznis

Lokacija: 

Opis

Izrada website-a
Izrada webshop-a
Google Ads
Održavanje i osvežavanje website-a
SEO (Optimizacija websit-a)
Izrada vizuala za društvene mreže
Izrada vizuala za flajere, vizit karte, postere i drugi reklamni materijal
Pisanje blog postova
Pisanje prodajnih tekstova za website
Postavljanje vašeg biznisa na Google Maps