Centar Oaza

Milica Nikolić

Registrovan biznis

Lokacija: 

Opis

Defektološki i logopedski tretmani dece i omladine.

Detekcija, prevencija, dijagnostikovanje i tretman razvojnih poremećaja i specifičnih smetnji u učenju.

Osnaživanje porodica dece sa razvojnim kašnjenjima.