OBOJI SVOJ ŽIVOT

Branislava Pupovac

Biznis u fazi inkubacije

Delatnost: Edukacija

Lokacija: 

Opis

Oboji svoj život pomaže ljudima da kroz crtanje fraktala, jedna vrta art terapije, ljudi žive u sada, da imaju bolji fokus, uče se strpljenju. Crtanjem i bojenjem ljudi postaju samouverenji, produktivniji. Pojačava se njihova intuicija, kreativnost i otvaraju se za sve što treba da dodje kako bi živeli lepši i ispunjeniji život