Agencija za medijaciju i konsalting Sporazum PR

Brankica Vučković

Registrovan biznis

Delatnost: Medijacija

Lokacija: 

Opis

Agencija se bavi medijacijom, mirnim rešavanjem sporova, van suda, kako između pravnih lica, tako i u postupku gde su obe stranke fizička
lica ili fizičko i pravno lice.

Postupak je dobrovoljan i manje formalan, a do sporazuma dolazite mnogo brže i jeftinije na obostrano zadovoljstvo stranaka.

Osim pomenute usluge, kod koje je evidentna ušteda u vremenu i novcu za sve klijente, na osnovu višegodišnjeg iskustva i rada kako u malim privatnim firmama, tako i u holding kompaniji, u mogućnosti sam da ponudim svu ostalu podršku u poslovanju, od osnivanja preduzeća, preko neophodnih analiza i praćenja poslovanja.

Neka svi poslovni izazovi koji budu stavljeni pred Vas budu i moji, lakše je uz sigurnog partnera.