Milena Lopušina: Mindset uspešne žene kroz prizmu NLP-a

„Kakve su ti misli, takav ti je život“ – otac Tadej.


Naš način razmišljanja ima ogroman uticaj na dešavanja u našem životu.
Mindset – stanje uma najlakše je objasniti kao skup misli i uverenja koja oblikuju naš odnos prema sebi i svetu oko nas.


Dva su osnovna načina razmišljanja – fiksni i mindset rasta.


Osnovna karakteristika fiksnog mindseta sadržana je u izjavama „Ja sam takav. Ne mogu da se menjam.“ Ljude sa ovakvim mindsetom karakteriše vezanost za njihove ideale i vrednosti. Ne vole promene, drže se svojih načela i znanja, funkcionišu po poznatim obrascima i izbegavaju promene.


Duboko veruju da su neki ljudi sposobni za uspeh jer imaju određene talente i veštine.

Komponentu truda potpuno isključuju iz jednačine uspešnosti. Loše rezultate doživljavaju jako emotivno i kao ogroman neuspeh.

Nenaslovljeni dizajn 6


Nasuprot tome, mindset rasta karakteriše konstantni progres, trud i upornost. Ovi ljudi su orijentisani na lično usavršavanje, prihvataju promene i potpuno su spremni da nešto „žrtvuju“ zarad većeg cilja.


Ključna misao je „sve se može kad se hoće“ i gotovo uvek nalaze način da razvijaju svoje sposobnosti. Za njih ne postoji neuspeh, već samo rezultat koji je prilika za dalje učenje i razvoj.


NLP metodologija u značajnoj meri može doprineti promeni i izgradnji razvojnog mindseta.

Neuro lingvističko programiranje nastalo je u Americi 70-ih godina prošlog veka, kao proizvod modelovanja uspešnih ljudi. Ovaj psihološki pravac nam pomaže da razumemo kako ljudi organizuju svoje misli, osećanja i ponašanja da bi dobili željeni rezultat.

Metodologija nam daje mogućnost da se upoznamo sa strukturom i obrascima rada izrazito uspešnih ljudi. Upravo zbog toga, već godinama, NLP važi za najuspešniju biznis metodologiju na svetu.


Kroz jednostavne tehnike i alate NLP nam pomaže da prepoznamo i promenimo nekorisne misaone obrasce, pretpostavke i programe. Uči nas kako da prilagodimo lingvistiku rezultatima koje želimo da postignemo u životu. Pomoću jasno definisanih ciljeva, koji su jedan od stubova NLP-a, postavljamo osnovu razvojnog mindset-a.

Pored ovoga, NLP nam daje jasnoću i mogućnost fokusiranja na ciljeve i ključne stvari u našem životu. Pomaže nam da prepoznamo prioritete i jasno se usmerimo na njihovu realizaciju.

Uči nas kako da menjamo nekorisna uverenja, formiramo podržavajuća i kako da prošla, „loša“ iskustva transformišemo za budući uspeh. Pored ovoga, u velikoj meri, bavi se temom komunikacije koja nam pre svega olakšava ovaj proces sa samim sobom, a potom i sa drugim ljudima.

Nenaslovljeni dizajn 7

NLP nas uči da „nije važno šta nam se dešava, već šta sa tim radimo“ i podstiče nas da osvestimo svoje resurse, talente, veštine i iskoristimo ih na najbolji mogući način za maksimizaciju našeg potencijala.

NLP je zasnovan na stavu radoznalosti, istraživanja i spremnosti da se deluje „izvan kutije“. Iz ličnog iskustva i iskustva u radu sa klijentima, slobodna sam da zaključim da je NLP metodologija odličan „start“ za promenu mindseta.

Nije li dobro znati da već ovde ima dovoljno korisnih elemata i razloga da nam se pridružite na besplatnom webinaru „Mindset uspešne žene kroz prizmu NLP-a“ 18.01.23 od 20h na Zoom platformi.

Autorka, naša osnaŽenaMilena Lopušina
Hvala.

Više o narednim događajima na stranici Događaji.