Kako otvoriti firmu

Drage osnažene,

Za sve nas koje smo se odlučile za preduzetnički put, put uspeha, samostalnosti i nezavisnosti, za sve nas koje smo svoje preduzetničke karijere započele ili planiramo da ih započnemo, opisaću put osnivanja firme u Srbiji i dati par konkretnih koraka koje je potrebno napraviti kako bismo imali sopstvenu firmu i gradili svoj brend.

Kako registrovati firmu feat

Takođe, navešću par korisnih linkova koji nam daju konkretne podatke i informacije- gde se obraćamo, koji zahtev podnosimo, gde se nalaze filijale…

Dakle,

Kada imamo ideju i odlučimo da od ideje napravimo profitabilan biznis, osnivanje firme je prvi korak putem koga ovu ideju realizujemo i prvi korak ka realizaciji kvalitetnog, održivog biznisa.

Šta nam je potrebno za osnivanje firme:

 1. Definisanje poslovne ideje: Prvi korak je jasno definisanje svoje poslovne ideje i vrste delatnosti kojom želite da se vaša firma bavi.
 • Napišite u jednoj rečenici šta je to čime se Vaša firma bavi i na koji način Vi rešavate problem ili zadovoljavate neku potrebu svog klijenta.
 • Za početak je važno da ideja bude jasna i koncizna, kako biste mogli jasno da definišete svoju ciljnu grupu i njihovu potrebu/problem koji rešavate.
 • Definišite delatnost kojom ćete se baviti (šifra delatnosti se upisuje u registre, obrasce, to morate znati i imati). Firma može imati više delatnosti kojima se bavi, za početak je najbolje da jedna firma ima jednu delatnost.
 • https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_klasifikaciji_delatnosti.html
 1. Izbor pravne forme: Nakon što ste definisali poslovnu ideju, morate odabrati odgovarajuću pravnu formu za Vašu firmu. To može biti društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), preduzetnik (samozaposlena osoba), akcionarsko društvo (a.d.) ili neka druga pravna forma.
 1. Odabir naziva firme: Nakon odabira pravne forme, sledeće što je potrebno uraditi je- odabrati naziv Vaše firme. Naziv mora biti jedinstven i ne sme biti već zauzet od strane druge firme. Takođe, naziv mora biti u skladu s propisima i ne smije biti uvredljiv ili neprikladan.
 1. Registracija firme: Sledeći korak je registracija firme. Za registraciju firme potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju koja uključuje statut firme, izjavu o osnivanju, dokaz o uplati osnivačkog kapitala (ako je potrebno), izvod iz registra nepokretnosti za poslovni prostor i druge relevantne dokumente. Ovaj korak obično podrazumeva posetu Agenciji za privredne registre (APR) ili notaru.

Napomena i novina:

 • Od 17.05.2023. godine prijave za osnivanje privrednih društava podnose se Agenciji za privredne registre ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOJ FORMI.
 • Dopunom odredbe člana 9 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre određeno je da se od 17.05.2023. godine prijava za osnivanje privrednog društva podnosi se Agenciji za privredne registre samo u elektronskoj formi. (e-registracija).
 • Navedena promena odnosi se na sve vrste privrednih društava – društva sa ograničenom

odgovornošću, akcionarska društva, komanditna društva i ortačka društva.

 1. Prijavljivanje poreza i doprinosa: Nakon registracije firme, morate se prijaviti za poreze i doprinose. Ovo uključuje prijavu za porez na dodatu vrednost (PDV), porez na dobit (ako je primenjivo), porez na dohodak zaposlenih i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje.
 • PIO fond postoji u svakoj opštini i prijave su veoma lake, sada se rade elektronskim putem. Dobar knjigovođa je zlata vredan i kada odaberete knjigovođu, on zna da je prijava u PIO sledeći obavezan korak i može to uraditi elektronskim pute. Tako da, često i ne morate lično ići da se prijavljujete.
 • http://www.pio.rs/sr/prijava-promena-i-odjava-sa-osigurana
 1. Otvaranje poslovnog računa: Sledeći korak je otvaranje poslovnog računa u banci. Treba dostaviti potrebnu dokumentaciju, kao što su statut firme, izvod iz registra i identifikacijski dokumenti osnivača.
 1. Regulisanje radnih odnosa: Ako planirate da zaposlite radnike, morate regulisati njihov radnopravni status. To uključuje potpisivanje ugovora (o radu, o dopunskom radu, o privremenim i povremenim poslovima…), kao i  prijavu zaposlenih i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje.
 1. Sticanje dozvola i dozvoljenih sertifikata: Zavisno od vrsti delatnosti kojom se bavite, možda će vam biti potrebne posebne dozvole ili sertifikati. Proverite zakonske zahteve za Vašu specifičnu industriju i budite sigurni da ispunjavate sve potrebne uslove.

Dobro poslovanje podrazumeva dobru informisanost. I, kako bismo od samog početka krenuli u poslovanje sa konkretnim informacijama i pravilnim funkcionisanjem, važno je da budemo u toku, čitamo, raspitujemo se i budemo povezane, u cilju razmene iskustava i znanja.

Puno sreće svima vama koje krećete na put preduzetničkog poslovanja, a puno snage i istrajnosti za sve nas koje već hodamo stazama preduzetništva.

Biljana Manić Stojanov,

Smart Edu & Consulting