BizTalk #5

Naslovna yt
278332152 1322506374896661 4435905303067240929 n

Odgovara

Lidija Gajić

mentor za javni govor i copyrighting

 1. Kako da prilagodim svoj copy ciljnoj publici i povećam stopu konverzije?

Prilagođavanje copywritinga ciljnoj publici je ključni korak ka povećanju stope konverzije u svakoj marketinškoj kampanji.

Evo nekoliko korisnih saveta kako da prilagodite svoj copy kako biste privukli i angažovali svoju ciljnu publiku:

 1. Upoznajte svoju ciljnu publiku: Pre nego što počnete sa pisanjem, važno je da detaljno upoznate svoju ciljnu publiku. Istražite njihove potrebe, želje, probleme i interesovanja.
  Razmislite o demografskim karakteristikama (kao što su godine, pol, lokacija) i psihografskim faktorima (poput vrednosti, stavova i životnog stila).
 2. Koristite jezik i ton koji odgovara publici: Kada znate ko je vaša ciljna publika,prilagodite svoj jezik i ton komunikacije kako biste odgovarali njihovom stilu i preferencijama. Na primer, ukoliko je vaša publika mlađa i opuštenija, možete koristiti informalniji ton i sleng, dok bi za ozbiljniju publiku možda bio prikladniji formalniji pristup.
 3. Fokusirajte se na koristi za publiku: Umesto da se fokusirate na karakteristike proizvoda ili usluge, istaknite koristi koje oni donose vašoj ciljnoj publici. Prikazivanje kako će vaš proizvod ili usluga rešiti probleme ili ispuniti potrebe publike može značajno povećati njihov interes i želju za konverzijom.
 4. Personalizujte svoju poruku: Personalizacija je ključni faktor za angažovanje publike.
  Koristite personalizovane pristupe poput imenovanja korisnika, prilagođavanja poruka na osnovu njihovih prethodnih interakcija ili prilagođavanja ponude njihovim specifičnim potrebama i preferencijama.
 5. Testirajte i optimizujte svoje poruke: Ne zaboravite da redovno testirate različite verzije copywritinga kako biste videli šta najbolje funkcioniše za vašu ciljnu publiku. A/B testiranje može vam pomoći da identifikujete najuspešnije elemente kopiranja i optimizujete ih radi povećanja stope konverzije.

Prilagođavanje copiwritinga ciljnoj publici je kontinuirani proces koji zahteva pažljivo praćenje i prilagođavanje.

Pažljivo razmatranje potreba i preferencija vaše publike će vam pomoći da stvorite relevantne i efikasne poruke koje će povećati stopu konverzije i unaprediti performanse vaših marketinških kampanja.

2. Kako se koristi storytelling za dodatno angažovanje publike i vezivanje publike za brend?


Korišćenje storytellinga je moćan alat koji može dodatno angažovati publiku i uspostaviti emocionalnu vezu sa brendom.

Evo nekoliko ključnih strategija za efikasno korišćenje storytellinga u marketinškim kampanjama:

 1. Identifikacija vrednosti brenda: Pre nego što započnete sa pripovedanjem priče, važno je da jasno identifikujete vrednosti i misiju vašeg brenda. Ove vrednosti će služiti kao osnova za kreiranje priče koja će rezonirati sa publikom.
 2. Ljudska priroda: Ljudi su skloni da se emocionalno povezuju sa pričama koje imaju ljudski element. Stoga, fokusirajte se na priče koje su lične i koje ističu ljude – bilo da su to osnivači brenda, zaposleni, ili zadovoljni kupci.
 3. Stvaranje emotivne povezanosti: Upotrebite storytelling da biste izazvali emocionalne reakcije kod publike. Priče koje pokreću emocije poput radosti, saosećanja, ili inspiracije imaju veću šansu da privuku pažnju i vezuju publiku za brend.
 4. Autentičnost: Ključna komponenta efikasnog storytellinga je autentičnost. Publika prepoznaje i ceni iskrenost, zato se uverite da vaša priča odražava istinite vrednosti i iskustva brenda.
 5. Konzistentnost: Storytelling treba da bude integrisan u sve aspekte komunikacije brenda, uključujući društvene mreže, veb stranice, reklamne kampanje i PR aktivnosti. Održavanje konzistentne priče šalje jasnu poruku publici i pomaže u izgradnji dugoročne veze sa brendom.
 6. Uključivanje publike: Uključite publiku u svoje priče koristeći interaktivne elemente poput anketa, kvizova ili korisničkih priča. Ovo ne samo da dodatno angažuje publiku, već im omogućava da se osećaju kao deo zajednice brenda.

Korišćenje storytellinga može biti moćan alat za dodatno angažovanje publike i izgradnju snažne veze sa brendom.

Pažljivo planiranje i izvođenje priča koje su autentične, emocionalno relevantne i uključujuće može rezultirati lojalnom publikom koja će podržavati vaš brend dugi niz godina.


Nalpnica krug ovaj biznis vodi žena

Postani OsnaŽena